Contactinformatie en vragenformulier

H&C RijkunstOude Kassei 35

3840 Borgloon

Limburg België

Tel: +32(0)488229227

Uw mail is verzonden.

Naschrift

 

Paarden trainen vraagt kennis, voorbereiding en geduld. De auteur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen verbonden met de paarden of het ruiterschap van de lezers.

Op de teksten, foto’s en tekeningen  geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties  schriftelijk over te maken op createhc@gmail.com

 

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Marco van Mil mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt, door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

De auteur is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de gelinkte websites.